لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمون‌های عملکردی پایه‌ی اول دبستان: فارسی، ریاضی،‌ علوم
نويسنده:مریم ایرانی ؛ تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 6 -12-6111-622-978 انتخاب
2- مجموعه آزمون‌های کتبی (مداد - کاغذی) پایه‌ی پنجم دبستان
نويسنده:مریم موحدی‌مهر ؛ نويسنده:مژگان محمدلو ؛ تصويرگر:الهام الماسی - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 6 -09-6111-622-978 انتخاب
3- کاربرگ پایه سوم دبستان
تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -5-99800-600-978 انتخاب
4- کاربرگ پایه اول دبستان
تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -00-6111-622-978 انتخاب
5- مجموعه آزمون عملکردی پایه‌ی پنجم دبستان: فارسی، ریاضی، علوم
نويسنده:مژگان محمدلو ؛ تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 4 -16-6111-622-978 انتخاب
6- مجموعه آزمون عملکردی پایه‌ی دوم دبستان: فارسی، ریاضی، علوم
نويسنده:مریم ایرانی ؛ تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 3 -13-6111-622-978 انتخاب
7- مجموعه آزمون عملکردی پایه‌ی ششم دبستان: فارسی، ریاضی، علوم
نويسنده:شیوا طاهریان ؛ نويسنده:مریم ایرانی ؛ نويسنده:فهیمه هاشم‌زاده - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 1 -17-6111-622-978 انتخاب
8- مجموعه آزمون عملکردی پایه‌ی چهارم دبستان: فارسی، ریاضی، علوم
نويسنده:شیوا طاهریان ؛ نويسنده:مریم ایرانی ؛ تصويرگر:الهام الماسی - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -15-6111-622-978 انتخاب
9- مجموعه آزمون‌های عملکردی سوم دبستان
نويسنده:مونا هوازین ؛ نويسنده:مریم ایرانی ؛ تصويرگر:الهام الماسی - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -14-6111-622-978 انتخاب
10- کاربرگ ششم دبستان
تصويرگر:الهام الماسی ؛ تصويرگر:مریم امیری - نشانه‌آموز - دیویی: 372.24076 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -03-6111-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2