لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (41)
تالیف (80)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی لهراسب تا پادشاهی دارا)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 186 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -6-96878-964 انتخاب
2- حافظ و پیدا و پنهان زندگی: مروری در شعر، زندگی و اندیشه حافظ
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سخن - دیویی: 8fa1.32 - 388 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 55000 ریال - 8 -205-372-964 انتخاب
3- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa8.8009 - 708 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 330000 ریال - 4 -0222-02-600-978 انتخاب
4- شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس‌الدین‌محمد حافظ شیرازی (بر اساس تصحیح خانلری): (غزل‌ها 486 - 401)
نويسنده:منصور رستگارفسایی ؛ ويراستار:مرضیه کاوسی‌حسینی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa1.32 - 792 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -779-426-964-978 انتخاب
5- فارسنامه ناصری
نويسنده:حسن حسینی‌فسائی ؛ مصحح:منصور رستگارفسایی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.63 - 1318 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 73000 ریال - 6 -0445-00-964 انتخاب
6- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa8.8009 - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 390000 ریال - 4 -0222-02-600-978 انتخاب
7- متن‌شناسی شاهنامه‌ی فردوسی: مجموعه مقالات در چگونگی کتابت، چاپ، تحقیق و تصحیح شاهنامه‌ی فردوسی
گردآورنده:منصور رستگارفسایی - میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.21 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 27000 ریال - 6 -20-8700-964 انتخاب
8- یک کوچه نگاه
نويسنده:جواد جعفری‌فسائی ؛ خطاط:ابوالقاسم آوند ؛ مقدمه:منصور رستگارفسایی - نوید - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18500 ریال - 964-358-447-X انتخاب
9- شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس‌الدین‌محمد حافظ شیرازی (بر اساس تصحیح خانلری): (اشعار غیر غزل)
نويسنده:منصور رستگارفسایی ؛ ويراستار:مرضیه کاوسی‌حسینی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa1.32 - 360 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -780-426-964-978 انتخاب
10- کلیات بسحق اطعمه شیرازی
شاعر:احمد‌بن‌حلاج بسحاق‌اطعمه ؛ مصحح:منصور رستگارفسایی - مرکز نشر میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.33 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500000 ریال - 8 -78-6781-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8