لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (87)
تالیف (36)
ترجمه (76)
تهران (112)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (112)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرگی دشمن گرگ دیگر
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ بازنويسي:قاسم کریمی ؛ مترجم:فرزانه مهری - با فرزندان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 20000 ریال - 0 -35-7369-964-978 انتخاب
2- گرگی دشمن گرگ دیگر
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ بازنويسي:قاسم کریمی ؛ مترجم:فرزانه مهری - با فرزندان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 20000 ریال - 0 -35-7369-964-978 انتخاب
3- زمین عزیز من! درخت بزرگ
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ تصويرگر:فرناندو پوئیگ‌روسادو - با فرزندان - دیویی: 363.7 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 ریال - 3 -63-7369-964-978 انتخاب
4- دندان‌های گرگ
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:زهره ناطقی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - راز بارش - دیویی: 843 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 45000 ریال - 9 -2-92820-600-978 انتخاب
5- سفر مرغابی‌ها
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ تصويرگر:فرناندو پوئیگ‌روسادو - با فرزندان - دیویی: 363.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 20000 ریال - 2 -60-7369-964-978 انتخاب
6- به بیمارستان خوش آمدید!
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:زهره ناطقی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - راز بارش - دیویی: 843 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 2 -1-92820-600-978 انتخاب
7- ببر و خرطوم دراز
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:زهره ناطقی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - راز بارش - دیویی: 843.912 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -5-92820-600-978 انتخاب
8- کی پنیر مرا دزدید؟
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ نويسنده:فرناندو پوئیگ‌روسادو ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843.912 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 40000 ریال - 5 -365-385-964-978 انتخاب
9- دو پرنده و یک کرم خاکی
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ بازنويسي:قاسم کریمی ؛ مترجم:فرزانه مهری - با فرزندان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 7 -36-7369-964-978 انتخاب
10- شتر یک کوهان و شتر دو کوهان
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ نويسنده:فرناندو پوئیگ‌روسادو ؛ مترجم:علی‌اصغر سرحدی - مدرسه - دیویی: 843.912 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 ریال - 3 -368-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12