لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آغ‌گویرچین: آذربایجان خالق ناغیلی
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا ؛ تصويرگر:ائلمان میرزایئو - اختر - دیویی: 894.3613 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 1 -669-517-964-978 انتخاب
2- الجک: اوکراین خالق ناغیلی
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 398.209477 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 7 -667-517-964-978 انتخاب
3- اتئللو
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:صابر مصطفی ؛ تهيه و تنظيم:آیدین سرداری‌نیا - پردیس دانش - دیویی: 822.33 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -096-300-600-978 انتخاب
4- بالاسئرچه: آذربایجان خالق ناغیلی
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -715-517-964-978 انتخاب
5- بدنیمیزی تانییاق
نويسنده:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 0 -666-517-964-978 انتخاب
6- مدرسه یولداشلاریم
گردآورنده:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -664-517-964-978 انتخاب
7- سیرلی دولچا
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 4 -668-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1