لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی زنان
نويسنده:مونا شانگلد ؛ نويسنده:گیب میرکین ؛ مترجم:مهرداد فتحی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.711083 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 199000 ریال - 2 -70-6467-600-978 انتخاب
3- اصول بنیادین طراحی تمرین در پرورش اندام: ویژه مربیان و ورزشکاران (اثبات علمی متدها و روش‌های تمرینی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:محمدرضا آقایی ؛ نويسنده:علیرضا عالمی - علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 375000 ریال - 5 -79-6467-600-978 انتخاب
4- اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:بهاره کتابدار - علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 175000 ریال - 9 -71-6467-600-978 انتخاب
5- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
7- سلامت کارمند: ارگونومی، تغذیه، بهداشت روان
نويسنده:سیدمحمدصادق فخرایی ؛ ويراستار:محسن دهباشی - سخن گستر - دیویی: 620.86 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 5 -543-247-600-978 انتخاب
8- اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:بهاره کتابدار - علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 175000 ریال - 9 -71-6467-600-978 انتخاب
9- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2