لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (3)
تالیف (19)
ترجمه (2)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های انسدادی و عفونی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.2 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 0 -81-5978-600-978 انتخاب
2- آب و الکترولیت
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.3992 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 3 -80-5978-600-978 انتخاب
3- بیماری‌ کولون و روده باریک
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.34 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 7 -79-5978-600-978 انتخاب
4- بیماری‌های مادرزادی قلبی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.12043 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 7 -82-5978-600-978 انتخاب
5- چکیده ENT بر اساس: اتولارینگولوژی
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 0 -66-5779-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های ایسکمیک قلب
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.123 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -83-5978-600-978 انتخاب
7- داروهای موثر بر سیستم اتونوم و دستگاه‌های مربوطه
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 615.78 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 4 -54-5978-600-978 انتخاب
8- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی ویژه امتحان سراسری علوم پایه: آناتومی سر و گردن
نويسنده:محمدرضا رستمی ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:هومن بخشی - ارجمند،ارزنده - دیویی: 611.9007 - 256 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8900 ریال - 0 -2-92092-964 انتخاب
9- کمردرد
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.375 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 8 -56-5978-600-978 انتخاب
10- بیماریهای گوش، حلق و بینی (ده ویس)
نويسنده:دیویدداونز دویس ؛ زيرنظر:محسن وزیرنظامی ؛ زيرنظر:هبت‌الدین برقعی - پورسینا - دیویی: 617.51 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1200 نسخه - 3 -23-5670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3