لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (3)
تالیف (19)
ترجمه (2)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه ENT گوش و حلق و بینی بر اساس: اتولارینگولوژی Behrbohm 2010
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1100000 ریال - 0 -66-5779-600-978 انتخاب
2- کمردرد
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.375 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 8 -56-5978-600-978 انتخاب
3- سردرد و سکته‌های مغزی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.8491 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1 -55-5978-600-978 انتخاب
4- چکیده بیماریهای گوش، حلق و بینی بر اساس NET آلن سیدن
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.51 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -51-5978-600-978 انتخاب
5- خلاصه در خلاصه گوش، گلو و بینی: بر اساس اتولارینکولوژی Behrbohm 2010
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 3 -55-7701-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های وایرال و باکتریال بر اساس هاریسون 2008
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.92 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7 -53-5978-600-978 انتخاب
7- سوالات گوش و حلق و بینی: بر اساس رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت آزمون پذیرش دستیار تخصصی
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش ؛ گردآورنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 98 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1383 - 3 -03-8773-964 انتخاب
8- خلاصه در خلاصه ENT گوش، گلو و بینی: بر اساس اتولارینکولوژی Behrbohm 2010
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 42 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -55-7701-600-978 انتخاب
9- آب و الکترولیت
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.3992 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -80-5978-600-978 انتخاب
10- چکیده ENT بر اساس: اتولارینگولوژی Behrbohm 2009
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 800000 ریال - 0 -66-5779-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3