لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (3)
تالیف (19)
ترجمه (2)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های روماتولوژی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.723 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 0 -78-5978-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های ایسکمیک قلب
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.123 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -83-5978-600-978 انتخاب
3- خلاصه در خلاصه گوش، گلو و بینی: بر اساس اتولارینکولوژی Behrbohm 2010
نويسنده:حسین رسول‌پناه - پارسیان دانش - دیویی: 617.51 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -55-7701-600-978 انتخاب
4- کمردرد
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.375 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 8 -56-5978-600-978 انتخاب
5- بیماری‌های مادرزادی قلبی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.12043 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 7 -82-5978-600-978 انتخاب
6- تروما بر اساس شوارتز 2005
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.1 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 0 -52-5978-600-978 انتخاب
7- سردرد و سکته‌های مغزی
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 616.8491 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 1 -55-5978-600-978 انتخاب
8- داروهای موثر بر سیستم اتونوم و دستگاه‌های مربوطه
نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:ایوب غفوریان - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 615.78 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 4 -54-5978-600-978 انتخاب
9- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی ویژه امتحان سراسری علوم پایه: آناتومی سر و گردن
نويسنده:محمدرضا رستمی ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:هومن بخشی - ارجمند،ارزنده - دیویی: 611.9007 - 256 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8900 ریال - 0 -2-92092-964 انتخاب
10- چکیده بیماریهای گوش، حلق و بینی بر اساس NET آلن سیدن
نويسنده:ایوب غفوریان ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 617.51 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 3 -51-5978-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3