لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنا و السا: جام آرندل
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:مهدیه کویکی ؛ مترجم:سعیده حبیبی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 80 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 1 -33-8580-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی آشپز می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -043-375-600-978 انتخاب
3- باب اسفنجی کاراگاه می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -044-375-600-978 انتخاب
4- باب اسفنجی ستاره فوتبال می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 1 -037-375-600-978 انتخاب
5- باب اسفنجی ستاره فوتبال می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -037-375-600-978 انتخاب
6- باب اسفنجی کاراگاه می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 9 -044-375-600-978 انتخاب
7- آنا و السا: خاطره و جادو
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:زهرا میبدی ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 72 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -15-8580-600-978 انتخاب
8- باب اسفنجی آشپز می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -043-375-600-978 انتخاب
9- آنا و السا: همه به ملکه احترام بگذارید
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:زهرا میبدی ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 72 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -05-7217-622-978 انتخاب
10- باب اسفنجی کاراگاه می‌شود
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:فرناز توانایان‌فرد ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -044-375-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2