لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (29)
تالیف (41)
ترجمه (0)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ نويسنده:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
2- خرمشهر در جنگ
تهيه و تنظيم:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
3- سیاست حسینی از دیدگاه مقام معظم رهبری
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - دفاع - دیویی: 955.0844 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 ریال - 964-5907-11-X انتخاب
4- بوی عود
نويسنده:محسن رشید - ذکر - دیویی: 8fa1.051 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
5- آشنایی با جنگ: گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
6- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 156 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
7- آشنایی با جنگ: گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
8- گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
9- آخرین تلاش‌ها در جنوب: 1 اسفند 1365 تا 22 فروردین 1366
نويسنده:محمدحسین جمشیدی ؛ نويسنده:محمود یزدانفام ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -09-6315-964-978 انتخاب
10- تکاپوی جهانی برای توقف جنگ 28 آبان تا 24 دی 1366
نويسنده:حسین اردستانی ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 73000 ریال - 0 -10-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5