لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (29)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین تلاشها در جنوب: 1365/12/1 تا 1366/1/22
نويسنده:محمدحسین جمشیدی ؛ نويسنده:محمود یزدانفام ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 64000 ریال - 7 -09-6315-964 انتخاب
2- بوی عود
نويسنده:محسن رشید - ذکر - دیویی: 8fa1.051 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- شمع وجود
نويسنده:محسن رشید - ذکر - دیویی: 297.7 - 231 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1371 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
4- گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ نويسنده:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
5- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
6- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
7- تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق: تنبیه متجاوز بررسی تحولات سیاسی نظامی از تابستان 1361 تا فروردین 1367
نويسنده:حسین اردستانی ؛ ويراستار:مجید مختاری ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 400 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -32-6315-964 انتخاب
8- آخرین تلاش‌ها در جنوب: 1 اسفند 1365 تا 22 فروردین 1366
نويسنده:محمدحسین جمشیدی ؛ نويسنده:محمود یزدانفام ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -09-6315-964-978 انتخاب
9- گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
10- آشنایی با جنگ: گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4