لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بی‌اشتهایی کودک و راه‌های مقابله با آن
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:علی‌اصغر هادی‌گل - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.3 - 23 صفحه - خشتی (کاغذی) - چاپ 2 سال 1398 - 2 -81-6782-600-978 انتخاب
2- تغذیه در دوران بارداری
نويسنده:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ نويسنده:مریم غواصه ؛ نويسنده:هدی مستقیمی - خادم‌الرضا (ع) - دیویی: 618.24 - 24 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -044-206-600-978 انتخاب
3- بی‌اشتهایی کودک و راه‌های مقابله با آن
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:علی‌اصغر هادی‌گل - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.3 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2 -81-6782-600-978 انتخاب
4- درباره تغذیه کودکان چه می‌دانید؟: ویژه کودکان 1 تا 6 سال
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:فهمیه پوراحمدی - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.3 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -82-6782-600-978 انتخاب
5- دانستنی‌های تغذیه شیرخواران (ویژه کودکان 12-6 ماه)
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:فهمیه پوراحمدی - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -83-6782-600-978 انتخاب
6- درباره تغذیه کودکان چه می‌دانید؟: ویژه کودکان 1 تا 6 سال
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:فهمیه پوراحمدی - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.3 - 16 صفحه - خشتی (کاغذی) - چاپ 2 سال 1398 - 9 -82-6782-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1