لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (30)
تالیف (29)
ترجمه (14)
تهران (27)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه معتبر درس‌نامه علوم بانکی (رشته‌های مدیریت امور بانکی، حسابداری، اقتصاد و پول) ویژه موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه‌ها و استخدامی بانکها
نويسنده:علی‌اصغر علیزاده ؛ نويسنده:بیت‌الله اکبری‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی رشیدی - گپ - دیویی: 332.1 - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 1200 نسخه - 139000 ریال - 2 -60-7976-964-978 انتخاب
2- مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
نويسنده:مهدی رشیدی - موسسه ‌عالی ‌بانکداری ‌ایران - دیویی: 332.4560955 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 7 -44-6239-964 انتخاب
3- گنجینه معتبر درس‌نامه علوم بانکی (رشته‌های مدیریت امور بانکی، حسابداری، اقتصاد و پول) ویژه موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه‌ها و استخدامی بانکها
نويسنده:علی‌اصغر علیزاده ؛ نويسنده:بیت‌الله اکبری‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی رشیدی - گپ - دیویی: 332.1 - 594 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 2200 نسخه - 129000 ریال - 2 -60-7976-964-978 انتخاب
4- درس‌نامه علوم بانکی (رشته‌های مدیریت امور بانکی، حسابداری، اقتصاد و پول) ویژه موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه‌ها و استخدامی بانکها، مقاطع: کاردانی،
گردآورنده:بیت‌الله اکبری‌مقدم ؛ گردآورنده:امیر محمدزاده ؛ گردآورنده:مریم خلیلی‌عراقی - گپ - دیویی: 332.1 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2020 نسخه - 55000 ریال - 5 -27-7976-964 انتخاب
5- شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش‌پذیری
نويسنده:جیمز هیویی ؛ مترجم:مهدی رشیدی ؛ مترجم:منصور عابدینی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 546 - 428 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 39000 ریال - 5 -0689-01-964 انتخاب
6- بانکداری بین‌المللی - 1: با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
نويسنده:مهدی رشیدی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری ایران - دیویی: 332.4560955 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -64-6239-964 انتخاب
7- شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش‌پذیری
نويسنده:جیمز هیویی ؛ مترجم:مهدی رشیدی ؛ مترجم:اعظم رحیمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 546 - 436 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -0689-01-964-978 انتخاب
8- درس‌نامه علوم بانکی (رشته‌های مدیریت امور بانکی، حسابداری، اقتصاد و پول) ویژه موسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه‌ها و استخدامی بانکها، مقاطع: کاردانی،
گردآورنده:بیت‌الله اکبری‌مقدم ؛ گردآورنده:امیر محمدزاده ؛ گردآورنده:مریم خلیلی‌عراقی - گپ - دیویی: 332.1 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1325 نسخه - 55000 ریال - 5 -27-7976-964 انتخاب
9- شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش‌پذیری
نويسنده:جیمز هیویی ؛ مترجم:مهدی رشیدی ؛ مترجم:اعظم رحیمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 546 - 478 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 7 -0688-01-964 انتخاب
10- شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش‌پذیری
نويسنده:جیمز هیویی ؛ مترجم:مهدی رشیدی ؛ مترجم:اعظم رحیمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 546 - 480 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 7 -0688-01-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5