لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (33)
تالیف (2)
ترجمه (72)
تهران (66)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (74)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همه کتاب‌ها مال منه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 8 -03-7422-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی: روزنامه باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 85000 ریال - 7 -23-8288-600-978 انتخاب
3- کارخانه تولید اسفنج‌های دیوانه
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 7 -55-7422-600-978 انتخاب
4- از ماشین ظرفشویی دوری کنید
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 5 -04-7422-600-978 انتخاب
5- آموزش ضرب باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 513.20968 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -058-375-600-978 انتخاب
6- باب اسفنجی: باب اسفنجی و اسباب‌بازی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 85000 ریال - 3 -21-8288-600-978 انتخاب
7- گاوصندوق دیوانه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 7 -42-7422-600-978 انتخاب
8- عجب کار احمقانه‌ای!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 3 -40-7422-600-978 انتخاب
9- کفگیر شمشیری قهرمان!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -19-7422-600-978 انتخاب
10- باب اسفنجی: باب اسفنجی و پرنسس
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 85000 ریال - 6 -20-8288-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8