لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (35)
تالیف (2)
ترجمه (74)
تهران (68)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (76)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همه کتاب‌ها مال منه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -03-7422-600-978 انتخاب
2- گاوصندوق دیوانه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 7 -42-7422-600-978 انتخاب
3- من حاضرم!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 4 -01-7422-600-978 انتخاب
4- دادگاه عروس دریایی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 9 -77-7422-600-978 انتخاب
5- رنگ‌آمیزی باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 3000 نسخه - 280000 ریال - 8 -350-194-600-978 انتخاب
6- مواظب باشید! آموزش قایق‌سواری
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 1 -02-7422-600-978 انتخاب
7- آفرین، اختاپوس!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 2 -47-7422-600-978 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 8 -350-194-600-978 انتخاب
9- در جستجوی اختاپوس
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 8 -58-7422-600-978 انتخاب
10- آموزش ضرب باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 513.20968 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -058-375-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8