لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:نیلوفر آقاابراهیمی - علم - دیویی: 401 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 465000 ریال - 4 -698-224-964-978 انتخاب
2- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 560000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
3- استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 401 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 6 -390-416-964-978 انتخاب
4- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 850000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
5- استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:نیلوفر آقاابراهیمی - علم - دیویی: 401 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 295000 ریال - 4 -698-224-964-978 انتخاب
6- استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:نیلوفر آقاابراهیمی - علم - دیویی: 401 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 295000 ریال - 4 -698-224-964-978 انتخاب
7- استعاره‌هایی که باور داریم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:راحله گندمکار - علمی - دیویی: 401 - 420 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 6 -337-404-964-978 انتخاب
8- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
9- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 950000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
10- استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:مارک جانسون ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 401 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 540000 ریال - 6 -390-416-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1