لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (11)
تالیف (36)
ترجمه (13)
تهران (0)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه نترس
نويسنده:سلیمان کرمی ؛ گرافيست:بابک مینقی ؛ تصويرگر:پویا خاکی - کمانه - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 25000 ریال - 8 -14-7705-600-978 انتخاب
2- مرد ژنده‌پوش
نويسنده:سلیمان کرمی ؛ گرافيست:بابک مینقی ؛ تصويرگر:پویا خاکی - کمانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 25000 ریال - 3 -19-7705-600-978 انتخاب
3- کاتیا و دوستان زیر باران بازی می‌کنند
نويسنده:یگانه برق‌لامع ؛ مترجم:نیکو اعلاباف ؛ گرافيست:بابک مینقی - فرشته - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -88-7288-600-978 انتخاب
4- کیم الفی اتکینزی قورتاریر!
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:دومان اردم ؛ مترجم:بابک مینقی - ایلقار - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -5-99076-622-978 انتخاب
5- سیرلی دولچا
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 4 -668-517-964-978 انتخاب
6- مرد بد
نويسنده:سلیمان کرمی ؛ گرافيست:بابک مینقی ؛ تصويرگر:پویا خاکی - کمانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 25000 ریال - 9 -17-7705-600-978 انتخاب
7- کاتیا و دوستان به جشن تولد می‌روند
نويسنده:یگانه برق‌لامع ؛ مترجم:نیکو اعلاباف ؛ گرافيست:بابک مینقی - گنجینه دانش نوین - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 5 -79-7288-600-978 انتخاب
8- بالاسئرچه: آذربایجان خالق ناغیلی
گردآورنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -715-517-964-978 انتخاب
9- فرشته
نويسنده:سلیمان کرمی ؛ تصويرگر:پویا خاکی ؛ گرافيست:بابک مینقی - کمانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 25000 ریال - 7 -11-7705-600-978 انتخاب
10- الفی اتکینزین خیالی یولداشی مالکوم
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:دومان اردم ؛ مترجم:بابک مینقی - اختر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 4 -866-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5