لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به سیاره زمین
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -16-8545-600-978 انتخاب
2- صندوقچه طلا (2): ماجراي اين قصه در ارتباط با بيمه عمر و پس‌انداز است
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - طلیعه سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -44-7679-600-978 انتخاب
3- دوستان زمینی
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -17-8545-600-978 انتخاب
4- با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 60 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 185000 ریال - 5 -83-8545-600-978 انتخاب
5- جشن تولدی برای دندی و قندی
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 100000 ریال - 2 -00-8545-600-978 انتخاب
6- بابای بیمه‌گر
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -18-8545-600-978 انتخاب
7- با دندی و قندی در یک روز بارانی
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 120000 ریال - 4 -64-8545-600-978 انتخاب
8- خانه جناب شیر
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ نويسنده:نفیسه صحرایی - سخنکده - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 0 -28-7742-600-978 انتخاب
9- شوت روباه کوچولو
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 2 -2-96542-600-978 انتخاب
10- نخودی‌ها و باربری
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -20-8545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4