لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس گیاهان هرز مزارع چغندرقند
مترجم:علی رضایی‌نژاد - نشر کارنگ - دیویی: 635 - 362 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 65000 ریال - 7 -33-6730-964 انتخاب
2- فرهنگ کامل گیاه‌شناسی، حشره‌شناسی و زیست‌شناسی
نويسنده:علی رضایی‌نژاد - نشر کارنگ - دیویی: 581.03 - 678 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 70000 ریال - 2 -44-6730-964 انتخاب
3- دریچه‌ای بر تفسیر مثنوی مولوی و عشق حافظ
نويسنده:علی رضایی‌نژاد - نشر کارنگ - دیویی: 8fa1.31 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 1 -60-6730-964-978 انتخاب
4- دریچه‌ای بر تفسیر مثنوی مولوی و عشق حافظ
نويسنده:علی رضایی‌نژاد - راه کمال،سبز آرنگ - دیویی: 8fa1.31 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 1 -11-5433-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1