لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذر از زمستان
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:مارال دیداری ؛ ويراستار:سپیده رضوی - نشر چشمه - دیویی: 843.914 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 110000 ریال - 3 -181-229-600-978 انتخاب
2- در پناه هیچ
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:راحله فاضلی - هیرمند - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 140000 ریال - 8 -380-408-964-978 انتخاب
3- در پناه هیچ
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:راحله فاضلی - هیرمند - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 105000 ریال - 8 -380-408-964-978 انتخاب
4- گذر از زمستان
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:مارال دیداری ؛ ويراستار:سپیده رضوی - نشر چشمه - دیویی: 843.914 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 3 -181-229-600-978 انتخاب
5- من خوبم، نگران نباش
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:راحله فاضلی - هیرمند - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 4 -388-408-964-978 انتخاب
6- در پناه هیچ
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:راحله فاضلی - هیرمند - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 300000 ریال - 8 -380-408-964-978 انتخاب
7- بی‌پناه
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:مارال دیداری ؛ ويراستار:علیرضا کیوانی‌نژاد - چشمه - دیویی: 843.914 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 240000 ریال - 2 -0023-01-622-978 انتخاب
8- من خوبم، نگران نباش
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:راحله فاضلی ؛ ويراستار:نورا موسوی‌نیا - هیرمند - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 290000 ریال - 4 -388-408-964-978 انتخاب
9- بی‌پناه
نويسنده:اولیویه آدام ؛ مترجم:مارال دیداری ؛ ويراستار:علیرضا کیوانی‌نژاد - چشمه - دیویی: 843.914 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -0023-01-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1