لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیتیل رنگ: مدرسه
نويسنده: گروه بازی‌سازی تیله ؛ به‌اهتمام:بی‌تا حسینی - اسحاق - دیویی: 750 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 8 -70-6747-964-978 انتخاب
2- فیتیل رنگ: شغل‌ها
نويسنده: گروه بازی‌سازی تیله ؛ به‌اهتمام:بی‌تا حسینی - اسحاق - دیویی: 750 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -72-6747-964-978 انتخاب
3- فیتیل رنگ: قصه‌ها
نويسنده: گروه بازی‌سازی تیله ؛ به‌اهتمام:بی‌تا حسینی - اسحاق - دیویی: 750 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 7 -51-6747-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1