لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (3)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی فرآورده‌های دریایی: اصول نگهداری و فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 338.3727 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 7 -33-6145-964-978 انتخاب
2- اصول علم گوشت (1): اختصاصات کیفی و تکنولوژیکی
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 664.9 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 170000 ریال - 7 -42-5976-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی فرآورده‌های دریایی ـ اصول نگهداری و عمل‌آوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - پارس ‌نگار - دیویی: 338.3727 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 25000 ریال - 964-7720-05-X انتخاب
4- اصول علم گوشت (2): نگهداری و فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 664.9 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -34-6145-964-978 انتخاب
5- تکنولوژی فرآورده‌های دریایی ـ اصول نگهداری و عمل‌آوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - پارس ‌نگار - دیویی: 338.3727 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 964-7720-05-X انتخاب
6- اصول علم گوشت (1): اختصاصات کیفی و تکنولوژیکی
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نسق،نقش مهر - دیویی: 664.9 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 125000 ریال - 0 -8-96136-964-978 انتخاب
7- تکنولوژی فرآورده‌های دریائی ـ اصول نگهدای و عمل آوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - صاحب اثر - دیویی: 660 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 6800 ریال - انتخاب
8- تکنولوژی فرآورده‌های دریایی: علم فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 338.3727 - 292 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4 -26-6145-964 انتخاب
9- اصول علم گوشت (2): نگهداری و فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نسق - دیویی: 664.9 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 305000 ریال - 5 -8-95926-600-978 انتخاب
10- تکنولوژی فرآورده‌های دریایی: علم فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 338.3727 - 29 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 470000 ریال - 8 -36-6145-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2