لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
2- اشتباهات رایج درباره امام زمان (عج)
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد ؛ ويراستار:صالح احمدی - رازبان - دیویی: 297.462 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -24-8483-964-978 انتخاب
3- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
4- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
5- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1