لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
2- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
3- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
4- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
5- مجموعه افسون‌نامه: مجموعه آثار برگزیده دوره‌های اول و دوم مسابقه داستان‌نویسی افسانه‌ها
نويسنده:یاسمن دارابی ؛ نويسنده:هدا حشمتیان ؛ نويسنده:ملیحه هادوی - آذرباد - 348 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 175000 ریال - 2 -30-6225-600-978 انتخاب
6- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
7- رست‌خیز: بیست و چهار روایت از روضه‌هایی که زندگی می‌کنیم
نويسنده:معین ابطحی ؛ نويسنده:زینب ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:سیداحمد برقعی - اطراف - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -07-6194-622-978 انتخاب
8- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
9- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
10- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2