لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (2)
ترجمه (19)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
2- درد که کسی را نمی‌کشد: هشت جستار درباره‌ی گم‌شده‌های خلوت و شلوغی
نويسنده:جاناتان فرانزن ؛ مترجم:ناصر فرزین‌فر ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 210000 ریال - 9 -09-6194-622-978 انتخاب
3- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
4- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
5- روایت مصور داستان فوتبال
نويسنده:دیوید اسکوایرز ؛ مترجم:معین فرخی ؛ ويراستار:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 3 -5-99224-622-978 انتخاب
6- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
7- درد که کسی را نمی‌کشد: هشت جستار درباره‌ی گم‌شده‌های خلوت و شلوغی
نويسنده:جاناتان فرانزن ؛ مترجم:ناصر فرزین‌فر ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 210000 ریال - 9 -09-6194-622-978 انتخاب
8- مجموعه افسون‌نامه: مجموعه آثار برگزیده دوره‌های اول و دوم مسابقه داستان‌نویسی افسانه‌ها
نويسنده:یاسمن دارابی ؛ نويسنده:هدا حشمتیان ؛ نويسنده:ملیحه هادوی - آذرباد - 348 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 175000 ریال - 2 -30-6225-600-978 انتخاب
9- روایت مصور داستان فوتبالیست‌ها
نويسنده:دیوید اسکوایرز ؛ مترجم:شیرین سادات‌صفوی ؛ مترجم:محمود حاج‌زمان - اطراف - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 6 -4-99224-622-978 انتخاب
10- روایت مصور داستان فوتبال
نويسنده:دیوید اسکوایرز ؛ مترجم:معین فرخی ؛ ويراستار:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 3 -5-99224-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3