لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (49)
تالیف (0)
ترجمه (98)
تهران (98)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (96)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انجمن دوستداران امتحان: توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانی امتحان
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:ریحانه کرباسچیان - مهرسا - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -2-98166-600-978 انتخاب
2- گیر افتادم!: مقابله با آزار جنسی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:مریم رضازاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -821-389-964-978 انتخاب
3- کاش حرف گوش کن بودم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 5 -648-389-964-978 انتخاب
4- همیشه نگرانم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -629-389-964-978 انتخاب
5- دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!: آموزش مهارت «اجازه گرفتن» و «عذرخواهی کردن»
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:زهرا غفاری ؛ تصويرگر:کلسی دویرد - مهرسا - دیویی: 158.1 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
6- چغلی نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 395 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -625-389-964-978 انتخاب
7- مغز خمیری، مغز سنگی: پرورش توانمندی‌های مغزی در کودکان
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:لیلا کاشانی‌وحید ؛ مترجم:سیده‌عاطفه مهدوی - مهرسا - دیویی: 153.42 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -06-9890-600-978 انتخاب
8- ملکه‌ی نایلون‌های تق تقی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:الیسون ولنتاین - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 1 -036-477-600-978 انتخاب
9- وسط حرف دیگران نپر!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -624-389-964-978 انتخاب
10- بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -641-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10