لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (56)
تالیف (0)
ترجمه (111)
تهران (111)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (111)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌گویم "نه"! (درباره‌ی فشار همسالان)
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -643-389-964-978 انتخاب
2- وسط حرف دیگران نپر!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -624-389-964-978 انتخاب
3- مسخره‌ام نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -639-389-964-978 انتخاب
4- دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!: آموزش مهارت «اجازه گرفتن» و «عذرخواهی کردن»
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:زهرا غفاری ؛ تصويرگر:کلسی دویرد - مهرسا - دیویی: 158.1 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 4 -22-9890-600-978 انتخاب
5- کاش زنده بود!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -638-389-964-978 انتخاب
6- تقصیر من نبود که ...: پرورش مسئولیت‌پذیری در کودکان
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:ریحانه کرباسچیان ؛ مترجم:لیلا کاشانی‌وحید - مهرسا - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 6 -02-9890-600-978 انتخاب
7- برنامه می‌خوام چی‌کار؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:میشل‌هازلوود هاید - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 650.1 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -141-477-600-978 انتخاب
8- رفتارهای سرمیزی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -062-477-600-978 انتخاب
9- گیر افتادم!: مقابله با آزار جنسی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:مریم رضازاده ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -821-389-964-978 انتخاب
10- ریکی دست کج!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -637-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12