لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -1-98025-600-978 انتخاب
2- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:علیرضا احدی ؛ ويراستار:ندا فرهادی‌چشمه‌مرواری - اردیبهشت - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -206-171-964-978 انتخاب
3- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:علیرضا احدی ؛ ويراستار:ندا فرهادی‌چشمه‌مرواری - اردیبهشت - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -206-171-964-978 انتخاب
4- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 7 -1-98025-600-978 انتخاب
5- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -5-97216-600-978 انتخاب
6- تحلیل و طراحی بهینه شالوده رادیه شمع
نويسنده:علیرضا احدی - میعاد اندیشه - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -58-6252-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1