لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (1)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
2- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 0 -42-7935-964 انتخاب
3- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه،نشاط - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 15000 ریال - 5 -42-7935-964-978 انتخاب
4- خوددرمانی دردهای کمر، پشت وگردن
نويسنده:لئون روت ؛ نويسنده:کی یرنان ؛ مترجم:حبیب‌الله احمدی‌فر - چاپ آتلیه - دیویی: 610 - 232 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 470 ریال - انتخاب
5- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
6- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش،فن‌افزار،علم آفرین،پگاسوس - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - انتخاب
7- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه،آیینه ‌دانش،فن‌افزار،کانون پژوهش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 14000 ریال - 5 -42-7935-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1