لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسنی و دیدنی‌های جهان
نويسنده:محمد قاسمی ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 20000 ریال - 7 -07-7962-600-978 انتخاب
2- خوبه بدونی!
گردآورنده:محمد قاسمی ؛ ويراستار:مریم بشیری ؛ تصويرگر:رقیه ضاربی - پیک فدک - دیویی: 030 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 20000 ریال - 6 -94-5835-600-978 انتخاب
3- حسنی و گرگ بلا
نويسنده:محمد قاسمی ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 15000 ریال - 5 -01-7962-600-978 انتخاب
4- شتر من قهرمان می‌شود
نويسنده:محمد قاسمی ؛ ويراستار:ناهیدالسادات چاوشیان ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 130 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 4 -53-7962-600-978 انتخاب
5- گاو اسفنجی
نويسنده:محمد قاسمی ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 130 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 50000 ریال - 3 -66-5835-600-978 انتخاب
6- حسنی شده یه همیار پلیس
نويسنده:محمد قاسمی ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 50000 ریال - 5 -14-7962-600-978 انتخاب
7- حسنی نخور هله‌هوله!
نويسنده:محمد قاسمی - پیک فدک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 50000 ریال - 3 -40-6168-622-978 انتخاب
8- گرگ بی دندون
نويسنده:محمد قاسمی - پیک فدک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 50000 ریال - 7 -42-6168-622-978 انتخاب
9- گیاهان دارویی گرین
نويسنده:محمدعلی ذوالفقاری ؛ ويراستار:وحید رضایی ؛ ويراستار:محمد قاسمی - علمی سنا - دیویی: 615.32 - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 840000 ریال - 0 -291-488-600-978 انتخاب
10- حسنی باهوش، گرگ کم‌هوش
نويسنده:محمد قاسمی ؛ تصويرگر:لیلا باباخانی - پیک فدک - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 7 -55-6168-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2