لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
2- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 120000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
3- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 160000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
4- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
5- بن‌بست نویسنده: مجموعه طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:محمدرضا اوزار ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 240000 ریال - 8 -97-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1