لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (7)
تالیف (25)
ترجمه (8)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5200 ریال - انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات بیمه
گردآورنده:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 45000 ریال - انتخاب
3- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - انتخاب
4- ارولوژی - ارتوپدی: مباحث برگزیده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی ...
مترجم:مهدی روحانی ؛ ويراستار:منصور میرزایی‌قمی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌کتاب ‌میر - دیویی: 616.6 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 26000 ریال - 0 -67-6449-964 انتخاب
5- آینه
نويسنده:منیژه آرمین ؛ نويسنده:شیرین اسحاقی ؛ نويسنده:اکبر صحرایی - خیزش نو - دیویی: 8fa3.62 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -6-94659-600-978 انتخاب
6- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل وزارتخانه‌های: علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55064 - 492 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 25000 ریال - انتخاب
7- آینه: مجموعه داستان‌های عاشورایی
نويسنده:منیژه آرمین ؛ نويسنده:شیرین اسحاقی ؛ نويسنده:اکبر صحرایی - خیزش نو - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 5 -6-94659-600-978 انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
9- مجموعه آیین دادرسی مدنی مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط در امر دادرسی و تشکیلات، موارد مرتبط از قانون ...
تدوين:شاهرخ شاکریان ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 652 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 40000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4