لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (326)
تالیف (52)
ترجمه (313)
تهران (365)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (344)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (365) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه تنظیمات پدر و مادر خود را به‌روزرسانی کنیم؟
نويسنده:پیت جانسون ؛ مترجم:هدا توکلی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.914 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 3 -89-8655-600-978 انتخاب
2- مامان ‌بزرگ جدید
نويسنده:الیزابت اشتاین‌کلنر ؛ مترجم:نونا افراز ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 833 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 6 -69-8025-600-978 انتخاب
3- شهر موش کورها
نويسنده:توربن کولمان ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 7 -33-8025-600-978 انتخاب
4- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1398 - 5000 نسخه - 300000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
5- بهرام و گل‌اندام
نويسنده:یاسمن شکرگزار ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -01-8025-600-978 انتخاب
6- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
7- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
8- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1396 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
9- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 2500 نسخه - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
10- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37