لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (338)
تالیف (54)
ترجمه (323)
تهران (377)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (356)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (377) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
2- همه چی محشر است (نسبتا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -57-8025-600-978 انتخاب
3- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
4- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
5- همه چی محشر است (نسبتا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -57-8025-600-978 انتخاب
6- بهانه‌های عالی "و چیزهای خوب دیگر"
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
7- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
8- بهانه‌های عالی "و چیزهای خوب دیگر"
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
9- خوردنی‌های خیلی ویژه (...نه)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 4 -63-8025-600-978 انتخاب
10- جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش
نويسنده:تام پرسیوال ؛ مترجم:پویا پاک‌نژاد ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 7 -91-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38