لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی با دیابت
نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سمیه محمدزاده ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.462 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 158000 ریال - 0 -39-7827-600-978 انتخاب
2- کاربردهای نانو فناوری در پزشکی و صنعت
نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 620.5 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -46-7827-600-978 انتخاب
3- سرطان تیروئید
نويسنده:بتول سرداری‌پور ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:شمسی نادری - علمی سنا - دیویی: 616.99471 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 9 -20-8456-600-978 انتخاب
4- سرطان اندومتر
نويسنده:ریحانه روشن ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.99466 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 8 -72-8456-600-978 انتخاب
5- مجموعه جامع سرطان (تومورهای مغز و طناب نخایی در بالغین)
نويسنده:رضا محمودی‌مندولکانی ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سیده‌حدیث موسوی - علمی سنا - دیویی: 616.99481 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 106000 ریال - 1 -78-8730-600-978 انتخاب
6- سرطان سلول‌های غیرکوچک ریه
نويسنده:نعیمه خالقی ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سونیا نجف‌پور - علمی سنا - دیویی: 616.99424 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 8 -039-488-600-978 انتخاب
7- مجموعه جامع سرطان: سرطان کولورکتال
نويسنده:سمیه محمدزاده ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ زيرنظر:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.994347 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 98000 ریال - 7 -43-7827-600-978 انتخاب
8- مجموعه جامع سرطان: سرطان تخمدان
نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سمیه محمدزاده ؛ زيرنظر:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.99465 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -40-7827-600-978 انتخاب
9- مجموعه جامع سرطان: سرطان معده
نويسنده:زهرا صدارت ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ زيرنظر:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.99433 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 85000 ریال - 3 -41-7827-600-978 انتخاب
10- زندگی با سرطان اندومتر
نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سیدحسین خاتمی - علمی سنا - دیویی: 616.99466 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 1 -265-488-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2