لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (1)
تالیف (38)
ترجمه (2)
تهران (35)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه جامع سرطان: سرطان معده
نويسنده:زهرا صدارت ؛ نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ زيرنظر:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.99433 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 85000 ریال - 3 -41-7827-600-978 انتخاب
2- درسنامه تشریحی تستی بیوشیمی عمومی و بالینی: به انضمام سوالات کنکور چند سال اخیر
نويسنده:منیره ملکی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 574.192 - 444 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200000 ریال - 0 -26-7827-600-978 انتخاب
3- صفر تا صد بیوشیمی پایه و بالینی
گردآورنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ گردآورنده:هاجر شکری‌افرا ؛ گردآورنده:ابراهیم سواره - علمی سنا - دیویی: 612.015076 - 798 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 940000 ریال - 2 -156-488-600-978 انتخاب
4- چکیده بیوشیمی بالینی دولین: درسنامه تشریحی
مترجم:فرشاد میرزادی ؛ مترجم:حدیثه‌السادات موسوی ؛ مترجم:هیرش مریدی - علمی سنا - دیویی: 612.015 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000000 ریال - انتخاب
5- آزمایشگاه بیوشیمی (تئوری و تکنیک‌های مدرن)
نويسنده:رادنی‌اف. بویر ؛ مترجم:هیمن مرادی‌سردره ؛ مترجم:مهشید محمدیان - علمی سنا - دیویی: 574.192 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 8 -14-8456-600-978 انتخاب
6- نانودارورسانی و کاربردهای آن در سرطان مغز = Nanodrug delivery and its applications in brain cancer
نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی - علمی سنا - دیویی: 615.4 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -37-7827-600-978 انتخاب
7- راهنمای جامع سرطان (سرطان کولورکتال)
نويسنده:سیامک رشیدی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:المیرا روشنی‌اصل - علمی سنا - دیویی: 616.42 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 3 -22-8456-600-978 انتخاب
8- مجموعه جامع سرطان: سرطان تخمدان
نويسنده:آرزو بیگ‌پریخانی ؛ نويسنده:سمیه محمدزاده ؛ زيرنظر:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 616.99465 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -40-7827-600-978 انتخاب
9- بیوشیمی جامع ایران (لیپیدها)
نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:هاجر شکری‌افرا ؛ زيرنظر:محمدتقی گودرزی - دایان - دیویی: 574.19 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -9-94301-600-978 انتخاب
10- بیوشیمی آنزیم
گردآورنده:هاجر شکری‌افرا ؛ گردآورنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 574.1925 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -177-488-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4