لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (26)
تالیف (82)
ترجمه (2)
تهران (61)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان شعر رودکی با شرح و توضیح: حاوی همه اشعار مستند بر پایه تازه‌ترین یافته‌ها با بیت‌نما ونمایه‌عام
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مصحح:جعفر شعار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.21 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -055-341-964-978 انتخاب
2- دیوان رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی - نوید صبح - دیویی: 8fa1.21 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 3 -24-6771-600-978 انتخاب
3- دیوان رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی - یاس آرا - دیویی: 8fa1.21 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - انتخاب
4- دیوان رودکی سمرقندی
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مصحح:جهانگیر منصور - ناهید - دیویی: 8fa1.21 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 7500 ریال - انتخاب
5- گلچین اشعار رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی - ارگ نواندیش - دیویی: 8fa1.21 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 0 -20-7089-600-978 انتخاب
6- گلچین اشعار رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی ؛ گردآورنده:حامد ورزدار - نوید صبح - دیویی: 8fa1.21 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 6 -49-6771-600-978 انتخاب
7- منتخب اشعار رودکی
گردآورنده:زینب‌سادات موسوی‌معلم ؛ شاعر:جعفربن‌محمد رودکی - نگاه آشنا،باران سخن - دیویی: 8fa1.21 - 120 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -69-8181-600-978 انتخاب
8- دیوان رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی ؛ خطاط:سیدمحسن خرازی - گنجینه - دیویی: 8fa1.21 - 144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 30000 ریال - 8 -90-6152-964-978 انتخاب
9- رودکی: دیوان اشعار
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مصحح:نصرالله امامی - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.21 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 28000 ریال - 4 -91-8168-964-978 انتخاب
10- دیوان اشعار رودکی
شاعر:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مذهب:عبدالله محرمی ؛ تصويرگر:محمدمهدی منصوری - میردشتی - دیویی: 8fa1.21 - 120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -89-2708-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9