لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (65)
تالیف (70)
ترجمه (117)
تهران (180)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (187) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکست‌های نام‌های تجاری: حقایقی در خصوص 100 خطای فاحش و تاریخی در ساخت برند
نويسنده:مت هیگ ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:فاطمه اللهیاری - سیته - دیویی: 658.827 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 8 -23-5253-600-978 انتخاب
2- نخبگان در بازاریابی
نويسنده:سلطان کرمالی ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:فرزاد مقدم - سیته - دیویی: 658.8 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 32000 ریال - 0 -7-96276-964-978 انتخاب
3- ذهن مصرف‌کننده
نويسنده:پپ مارتینز ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:پرویز علیلو - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 658.8343 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 5 -398-468-964-978 انتخاب
4- برندسازی کاربردی: دو کتاب در یک جلد
نويسنده:ولی اولینز ؛ نويسنده:متیو هیلی ؛ مترجم:احمد روستا - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 658.827 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -454-468-964-978 انتخاب
5- از رویا تا واقعیت: نکات آموزنده و برجسته‌ی مدیریت کسب و کار موفق
نويسنده:لیوبی هلزل ؛ مترجم:احمد روستا ؛ ويراستار:حسین رسولی - سیته - دیویی: 658.421 - 190 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 5 -8-96276-964 انتخاب
6- 100 ابزار کسب و کار موفق
نويسنده:جرمی کوردی ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:شیوا تقی‌لو - قلم همت - دیویی: 658.409 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 2 -59-6602-600-978 انتخاب
7- راهگشای فروش
نويسنده:کن لوید ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:آزیتا زمانی - فرهنگ متین - دیویی: 658.85 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 5 -01-5825-600-978 انتخاب
8- لغزش برند: فاصله‌ی بین پیش‌بینی و واقعیت برند، لغزش بین استراتژی کسب و کار و تجربه‌ی مشتری
نويسنده:مارتی نیومایر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:کبری سبزعلی‌یمقانی - سیته - دیویی: 658.827 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 2 -25-5253-600-978 انتخاب
9- بازاریابی خدمات بیمه
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:محمدعلی بخشی‌زاده - واژگان خرد - دیویی: 368.00688 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100000 ریال - 0 -73-8931-964-978 انتخاب
10- 100 راز ساده‌ی موفقیت در کسب و کار: انسان‌های موفق چه آموخته‌اند و چگونه می‌توانیم آن‌ها را به کار ببریم
نويسنده:دیوید نیون ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:محمود حمیدخانی - سیته - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 3 -28-5253-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19