لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (54)
تالیف (56)
ترجمه (100)
تهران (151)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چه کسی فروش مرا ربود؟ 23 راه برای بستن یک قرارداد
نويسنده:تاد دانکن ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:محمود حمیدخانی - سیته - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 6 -01-5253-600-978 انتخاب
2- مدیریت خویشتن: هوش عاطفی خود را تقویت نمایید
نويسنده:پائول مورگان ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:مهرناز اخوت - سیته - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -29-5253-600-978 انتخاب
3- شکست‌های نام‌های تجاری: حقایقی در خصوص 100 خطای فاحش و تاریخی در ساخت برند
نويسنده:مت هیگ ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:فاطمه اللهیاری - سیته - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 8 -23-5253-600-978 انتخاب
4- تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)
نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی ؛ نويسنده:احمد روستا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 4500 نسخه - 95000 ریال - 2 -0002-02-600-978 انتخاب
5- چه کسی فروش مرا ربود؟ 23 راه برای بستن یک قرارداد
نويسنده:تاد دانکن ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:محمود حمیدخانی - سیته - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -01-5253-600-978 انتخاب
6- چگونه بفروشیم: راهکارها و تکنیکهای فروش برای رسیدن به حداکثر فروش
نويسنده:رابرت اشتن ؛ مترجم:احمد روستا ؛ ويراستار:نرگس کرملو - کلک سیمین - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 0 -41-5468-600-978 انتخاب
7- بازاریابی عصر چهارم: گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال
نويسنده:فیلیپ کاتلر ؛ نويسنده:هرماوان کارتاجایا ؛ نويسنده:ایوان ستیاوان - سیته - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 0 -87-5253-600-978 انتخاب
8- بازاریابی حسی
نويسنده:برتیل هولتن ؛ نويسنده:نیکلاس براوتوس ؛ نويسنده:مارکوس‌وان دایک - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -332-468-964-978 انتخاب
9- استعداد فروش: 40 نگرش علمی در مورد فروش
نويسنده:گراهام جونز ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:حمیدرضا اکبرجانی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 4 -494-468-964-978 انتخاب
10- فرهنگ واژگان رفتار مصرف‌کننده (متن دو زبانه): استخراج از کتاب "استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده"
نويسنده:جی.پل پیتر ؛ نويسنده:جری‌‌کاری اولسون ؛ مترجم:احمد روستا - ماهواره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -215-459-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16