لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (54)
تالیف (56)
ترجمه (101)
تهران (152)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (157) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)
نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی ؛ نويسنده:احمد روستا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -163-459-964 انتخاب
2- تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)
نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی ؛ نويسنده:احمد روستا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 4500 نسخه - 115000 ریال - 2 -0002-02-600-978 انتخاب
3- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات
نويسنده:علی خویه ؛ نويسنده:احمد روستا ؛ ويراستار:حسین رسولی - سیته - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -2-96276-964 انتخاب
4- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 14000 نسخه - 105000 ریال - 5 -181-459-964-978 انتخاب
5- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات
نويسنده:علی خویه ؛ نويسنده:احمد روستا ؛ ويراستار:حسین رسولی - سیته - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -2-96276-964-978 انتخاب
6- برندشناسی: اگر این‌قدر زیرک هستید ... چرا برند شما به حد کافی پایدار نیست؟
نويسنده:پیتر چیورتن ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:کبری سبزعلی‌یمقانی - کلک سیمین - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -42-5468-600-978 انتخاب
7- 20 عنصر بازاریابی: راهنمایی کامل برای استراتژی بازاریابی
نويسنده:دیوید پیرسون ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:پرویز علیلو - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -450-468-964-978 انتخاب
8- مدیریت برند با رویکرد برنامه‌ریزی
نويسنده:سیدحمید خدادادحسینی ؛ نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:وهاب خلیلی‌شجاعی - نگاه دانش - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -334-157-964-978 انتخاب
9- کانال‌های توزیع: درک و مدیریت کانال‌های بازار
نويسنده:جولیان دنت ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:مهرناز اخوت - سازمان مدیریت صنعتی - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 1 -96-8896-964-978 انتخاب
10- بازاریابی صنعتی
نويسنده:پی.کی. گوش ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -519-468-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16