لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (60)
تالیف (60)
ترجمه (107)
تهران (161)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (167) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کانال‌های توزیع: درک و مدیریت کانال‌های بازار
نويسنده:جولیان دنت ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:مهرناز اخوت - سازمان مدیریت صنعتی - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 1 -96-8896-964-978 انتخاب
2- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 14000 نسخه - 105000 ریال - 5 -181-459-964-978 انتخاب
3- فروش ارتباطی و مشارکتی
نويسنده:استیون‌بی. کسلبری ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:عسل کش‌دهقان - نگاه دانش - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 7 -265-157-964-978 انتخاب
4- قدرت نوآوری مدیریت: 24 راهکار برای تسریع رشد و سودآوری
نويسنده:آرماندوالین فیگنبام ؛ نويسنده:دونالداس فیگنبام ؛ مترجم:احمد روستا - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 35000 ریال - 8 -339-468-964-978 انتخاب
5- گنجینه‌ی فروش: آخرین مرجع فروش شامل 10/5 فرمان موفقیت در فروش
نويسنده:جفری‌اچ. گیتومر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:محمود سبزی - سیته - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -16-5253-600-978 انتخاب
6- برندآفرینی شخصی خلاق: راهکاری در جواب به این سوال که: راه بعد چیست؟ ...
نويسنده:یورگن زالنباخر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:پرویز علیلو - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -441-468-964-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 8000 نسخه - 220000 ریال - 5 -181-459-964-978 انتخاب
8- پشت پرده خرید: کشف محرکهای احساسی خرید
نويسنده:لیندا گودمن ؛ نويسنده:میشل هلین ؛ مترجم:احمد روستا - کلک سیمین - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -37-5468-600-978 انتخاب
9- چه کسی فروش مرا ربود؟ 23 راه برای بستن یک قرارداد
نويسنده:تاد دانکن ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:محمود حمیدخانی - سیته - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 6 -01-5253-600-978 انتخاب
10- استراتژی سریع (نقش چابکی استراتژیک در بازیافتن زمان از دست رفته در کار)
نويسنده:ایوال دوز ؛ نويسنده:میکو کوسونن ؛ مترجم:احمد روستا - کلک سیمین - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -43-5468-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17