لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
3- سواره نظام بیستم
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 0 -22-8192-600-978 انتخاب
4- فرار دالتون‌ها
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 8 -39-8192-600-978 انتخاب
5- پیام‌رسان آوازه‌خوان
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 7 -23-8192-600-978 انتخاب
6- فرصت طلایی برای دالتون‌ها
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 9 -32-8192-600-978 انتخاب
7- در جست‌وجوی دالتون‌ها
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 3 -21-8192-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1