لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
2- درسنامه طلایی بیوشیمی به همراه نکات کلیدی، سوالات تالیفی و سوالات چند سال اخیر وزارت بهداشت
نويسنده:سعید دعائی ؛ نويسنده:رضا سنبلی ؛ نويسنده:نازیلا فتحی‌معروفی - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 574.192 - 154 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 520000 ریال - 8 -13-8837-600-978 انتخاب
3- درسنامه طلایی بیوشیمی به همراه نکات کلیدی، سوالات تالیفی و سوالات چند سال اخیر وزارت بهداشت
نويسنده:سعید دعائی ؛ نويسنده:رضا سنبلی ؛ نويسنده:نازیلا فتحی‌معروفی - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 574.192 - 180 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600000 ریال - 1 -12-8837-600-978 انتخاب
4- درسنامه طلایی بیوشیمی به همراه نکات کلیدی، سوالات تالیفی و سوالات چند سال اخیر وزارت بهداشت
نويسنده:سعید دعائی ؛ نويسنده:رضا سنبلی ؛ نويسنده:نازیلا فتحی‌معروفی - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 574.192 - 328 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000000 ریال - 4 -11-8837-600-978 انتخاب
5- درسنامه طلایی تغذیه‌درمانی در بیماری‌ها و تغذیه‌درمانی در بیماری‌های کودکان: برگرفته از کتاب غذا و فرآیند مراقبت تغذیه‌ای کراوس (2017)
نويسنده:ال.کتلین ماهان ؛ نويسنده:جنیس‌ال. ریموند ؛ مترجم:نرجس عاشوری‌میرصادقی - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 615.854083 - 294 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 680000 ریال - 5 -9-97477-600-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1