لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
3- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
4- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
5- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1