لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران: مهندس سیدحسن سادات کفیل وزارت نفت (1360 - 1359)
گردآورنده:مرتضی رسولی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا زاهدی ؛ گرافيست:شادی حاجی‌مشهدی - وزارت‌ نفت، ‌اداره ‌کل‌ روابط عمومی - دیویی: 338.272820955 - 348 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 7 -5-90560-600-978 انتخاب
2- تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران: مهندس سیدمحمد غرضی (1364 - 1360)
گردآورنده:مرتضی رسولی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا زاهدی ؛ گرافيست:شادی حاجی‌مشهدی - وزارت‌ نفت، ‌اداره ‌کل‌ روابط عمومی - دیویی: 338.272820955 - 84 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 4 -6-90560-600-978 انتخاب
3- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
4- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
5- مدیریت وزن در کشتی
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.25 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -68-6467-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
7- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - دیویی: 613.7 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1