لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (9)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمزمه‌های شب بارانی
شاعر:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -22-7151-600-978 انتخاب
2- کار مضاعف (ارزش کار و کوشش در اسلام)
نويسنده:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 297.483 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -53-8231-964-978 انتخاب
3- گفتگو در داستان: جستاری پیرامون گفتگو و جایگاه آن در داستان‌نویسی
نويسنده:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 808.3 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -33-7151-600-978 انتخاب
4- آب‌درمانی
نويسنده:محرمعلی دودانگه - زرین‌مهر - دیویی: 615.853 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 4 -58-9919-964-978 انتخاب
5- تردید تا خورشید
شاعر:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -25-7151-600-978 انتخاب
6- فصل گل کردن چشمان تو
شاعر:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -24-7151-600-978 انتخاب
7- گل صورتی و ابر سیاه
نويسنده:محرمعلی دودانگه ؛ نقاش:اعظم عسگری - نشر رهام‌ اندیشه - دیویی: 8fa2.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5 -2-94119-964 انتخاب
8- فارسی عمومی
نويسنده:توران رضوی ؛ نويسنده:نسرین نخبه‌زعیم ؛ نويسنده:سمیه فضلعلی - رهام اندیشه - دیویی: 8fa0.76 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -06-7151-600-978 انتخاب
9- تردید تا خورشید
شاعر:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -25-7151-600-978 انتخاب
10- کار مضاعف (ارزش کار و کوشش در اسلام)
نويسنده:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 297.483 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 3 -53-8231-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3