لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(214)
چاپ مجدد (29)
تالیف (232)
ترجمه (11)
تهران (243)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (243)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هواپیماها
گردآورنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 745.5 - 20 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -32-8080-600-978 انتخاب
2- من حیوانات را می‌شناسم
نويسنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 428.1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 0 -64-8080-600-978 انتخاب
3- بشمار
گردآورنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 153.9 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 0 -06-8080-600-978 انتخاب
4- پرچمها و رنگها
نويسنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 929.9 - 20 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 8 -26-8080-600-978 انتخاب
5- پاندا را بشناسیم و بسازیم
گردآورنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 745.54 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 7 -20-6007-622-978 انتخاب
6- جعبه‌سازی: راهنمای آموزشی
گردآورنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 745.507 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 30000 ریال - 9 -25-8901-600-978 انتخاب
7- دخترانه‌ها: راهنمای آموزشی
گردآورنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 745.5 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 30000 ریال - 2 -31-8080-600-978 انتخاب
8- آشنایی با اعضای بدن 1
مترجم:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 7 -94-8080-600-978 انتخاب
9- آشنایی با مبلمان منزل به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ ويراستار:رویا اخباریه ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 4 -62-8901-600-978 انتخاب
10- آشنايي با صفتهاي انگليسي 1
مترجم:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 423.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 5 -07-8901-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25