لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حجیت سنت و تاریخ آن
نويسنده:حسین محمدشواط ؛ مترجم:فایق احمدی - احسان - دیویی: 297.31 - 498 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -139-349-600-978 انتخاب
2- توحید اسماء و صفات الهی
نويسنده:علی‌محمد‌محمد صلابی ؛ مترجم:فایق احمدی - آراس - دیویی: 297.42 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 9 -60-7682-600-978 انتخاب
3- فرهنگ سراج: عبارات و ترکیبات قرآنی بر اساس ترتیب آیات
نويسنده:محمد خضیری ؛ مترجم:فایق احمدی - آراس - دیویی: 297.03 - 370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -00-6840-600-978 انتخاب
4- قرآن و اندیشه (در آیات قرآن بیندیشیم)
نويسنده:ناصربن‌سلیمان عمر ؛ مترجم:فایق احمدی - احسان - دیویی: 297.159 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -475-349-600-978 انتخاب
5- اصول دعوت و نشانه‌های آن
نويسنده:محمد یسری ؛ مترجم:فایق احمدی - آمیار - دیویی: 297.045 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -10-8147-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1