لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (124)
تالیف (0)
ترجمه (159)
تهران (154)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جان شیفته: جلد اول و دوم
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - دوستان - دیویی: 843.912 - 876 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1386 - 4400 نسخه - 0 -03-6207-964 انتخاب
2- کولا برونیون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:فرهاد غبرائی - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 303 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- زندگی میکل آنژ
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:اسماعیل سعادت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 709.24 - 209 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1371 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- زندگانی بتهوون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود تفضلی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 780.924 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -0507-00-964-978 انتخاب
5- جان شیفته: جلد اول و دوم
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - دوستان - دیویی: 843.912 - 888 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1392 - 2500 نسخه - 5 -03-6207-964-978 انتخاب
6- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 474 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 7 -65-8263-964-978 انتخاب
7- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - فردوس - دیویی: 843.912 - 600 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1397 - 200 نسخه - 7 -388-320-964-978 انتخاب
8- جزیره‌ای در توفان (پی یرولوس)
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:سیروس سعیدی - انتشارات مزدک - دیویی: 843 - 131 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
9- زندگانی بتهوون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود تفضلی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 780.924 - 196 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1363 - 7700 نسخه - 240 ریال - انتخاب
10- سفر درونی
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 3 -042-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16