لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خدای کرم کوچک
نويسنده:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:زهره کافی - لک‌لک - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -12-6472-600-978 انتخاب
2- دفتر بهار از خدا پر است
شاعر:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:شیوا ضیایی - طراحان ایماژ - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 1 -21-6158-600-978 انتخاب
3- اما
نويسنده:زهرا ابراهیمی‌خبیر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -470-436-600-978 انتخاب
4- آدم آهنی دست بیلچه‌ای
نويسنده:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -469-436-600-978 انتخاب
5- طوفان بابای اونه
شاعر:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -983-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1