لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (59)
تالیف (79)
ترجمه (0)
تهران (78)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -66-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1؛ قانون مجازات اسلامی ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 2 -64-7434-600-978 انتخاب
3- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -48-7434-600-978 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 7 -14-7434-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1؛ قانون مجازات اسلامی ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 2 -64-7434-600-978 انتخاب
6- مجموعه قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -08-7434-600-978 انتخاب
7- منشور حقوق شهروندی مشتمل بر: بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، متن منشور حقوق شهروندی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 172 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1200 نسخه - 140000 ریال - 1 -16-8804-600-978 انتخاب
8- قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4؛ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/7/8، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 6 -40-7434-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5502 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 9 -07-7434-600-978 انتخاب
10- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 0 -55-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8