لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (64)
تالیف (86)
ترجمه (0)
تهران (85)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4؛ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/7/8، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -40-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5502 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 45000 ریال - 9 -07-7434-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 80000 ریال - 0 -55-7434-600-978 انتخاب
4- مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های آن ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550333 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 2 -35-7434-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین همراه با: آیین نامه ها و تصویبنامه ها؛ مصوبات شورای اقتصاد؛ بخشنامه ها
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 60000 ریال - 9 -49-7434-600-978 انتخاب
6- مجموعه تملک آپارتمان‌ها مشتمل بر: قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343، آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1347، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.550434 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 12000 ریال - 0 -13-7434-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
8- مجموعه تملک آپارتمان‌ها مشتمل بر: قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343، آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1347، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.550434 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 12000 ریال - 0 -13-7434-600-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 0 -39-8804-600-978 انتخاب
10- قانون بودجه سال 1397 کل کشور مشتمل بر: قانون بودجه سال 1397 کل کشور؛ فهرست تبصره‌های قانون
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 45000 ریال - 0 -26-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9