لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (65)
تالیف (87)
ترجمه (0)
تهران (86)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسناد لازم الاجراء مشتمل بر: تمامی قوانین و مقررات معتبر مربوط به اسناد رسمی و عادی لازم‌الاجراء، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550438 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 0 -75-6747-600-978 انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در امور کیفری مشتمل بر: فرامین و قوانین، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55016 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -95-6747-600-978 انتخاب
3- مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های آن
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550333 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -65-7434-600-978 انتخاب
4- مجموعه قانون تجارت: مشتمل بر قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 185000 ریال - 9 -78-7434-600-978 انتخاب
5- منشور حقوق شهروندی: مشتمل بر بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، متن منشور حقوق شهروندی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 0 -13-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5502 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 80000 ریال - انتخاب
7- مجموعه قانون شهرداری مشتمل بر: قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مرتبط از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کش
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -25-7434-600-978 انتخاب
8- مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 629.283 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -95-5849-964-978 انتخاب
9- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -00-8804-600-978 انتخاب
10- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن مشتمل بر: قانون آیین دادرسی 1392/12/4 با اصلاحات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.5505 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -88-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9