لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (61)
تالیف (82)
ترجمه (0)
تهران (81)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه توافق‌های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک: مشتمل بر توافق‌های حقوقی تشریفاتی مربوط به حقوق دیپلماتیک، توافق‌های حقوقی تشریفاتی مربوط به
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 327.2 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -23-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف مشتمل بر: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 347.5509 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -51-7434-600-978 انتخاب
3- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن مشتمل بر: قانون آیین دادرسی 1392/12/4 با اصلاحات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.5505 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -47-8804-600-978 انتخاب
4- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -09-7434-600-978 انتخاب
5- منشور حقوق شهروندی: مشتمل بر بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، متن منشور حقوق شهروندی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -13-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مشتمل بر: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55056 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 5 -76-7434-600-978 انتخاب
7- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -66-7434-600-978 انتخاب
8- مجموعه قانون شهرداری مشتمل بر: قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مرتبط از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کش
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 3 -25-7434-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 629.283 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 4000 نسخه - 30000 ریال - 3 -95-5849-964-978 انتخاب
10- مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر: قانون اساسی با اصلاحات سال 1368، نظریات تفسیری و مشورتی شوارای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55023 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 6 -79-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9