لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(827)
چاپ مجدد (783)
تالیف (1239)
ترجمه (371)
تهران (1152)
شهرستان (458)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (1610) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اورازان
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد ؛ ويراستار:منوچهر علی‌پور - فردوس - دیویی: 955.1255 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 4500 ریال - 1 -5-90498-964 انتخاب
2- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - فردوس - دیویی: 891.733 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 12000 ریال - 8 -122-320-964 انتخاب
3- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - دیویی: 955.0044 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 5 -44-5858-964 انتخاب
4- نون و القلم
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 18500 ریال - 964-5858-47-X انتخاب
5- نفرین زمین
نويسنده:جلال آل‌احمد - نشر معیار اندیشه،معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 24000 ریال - 964-6617-62-X انتخاب
6- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - دیویی: 915.3804 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 18000 ریال - 3 -45-5858-964 انتخاب
7- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 90000 ریال - 6 -004-351-964-978 انتخاب
8- از رنجی که می‌بریم
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 11000 ریال - 9 -42-5858-964 انتخاب
9- جزیره خارگ در یتیم خلیج فارس
نويسنده:جلال آل‌احمد - مجید - دیویی: 955.7355 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -7-90498-964-978 انتخاب
10- مدیر مدرسه
نويسنده:جلال آل‌احمد - مجید - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13000 ریال - 7 -077-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 161