لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(668)
چاپ مجدد (709)
تالیف (1102)
ترجمه (275)
تهران (1010)
شهرستان (367)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1377) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نون و القلم
نويسنده:جلال آل‌احمد - معیار اندیشه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -71-6617-964 انتخاب
2- سه‌تار
نويسنده:جلال آل‌احمد - نیاز فردا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 6 -0-92089-600-978 انتخاب
3- دید و بازدید
نويسنده:جلال آل‌احمد - آدینه سبز - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -41-2937-964-978 انتخاب
4- سه‌تار
نويسنده:جلال آل‌احمد - ابر سفید - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 60000 ریال - 7 -17-6988-600-978 انتخاب
5- از رنجی که می‌بریم
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:منوچهر علی‌پور - فردوس - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 1 -393-320-964-978 انتخاب
6- نفرین زمین
نويسنده:جلال آل‌احمد - پیرامید - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -33-6361-600-978 انتخاب
7- سنگی بر گوری
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - فردوس - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -266-320-964-978 انتخاب
8- جزیره خارگ در یتیم خلیج فارس
نويسنده:جلال آل‌احمد - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 182 صفحه - چاپ 5 سال 1361 - 180 ریال - انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 144 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1364 - 5000 نسخه - 240 ریال - انتخاب
10- سرباز شکلاتی
نويسنده:جورج‌برنارد شاو ؛ مترجم:سیمین دانشور ؛ مقدمه:جلال آل‌احمد - روزنه - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -449-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 138