لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(615)
چاپ مجدد (667)
تالیف (1043)
ترجمه (239)
تهران (963)
شهرستان (319)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1282) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از رنجی که می‌بریم
نويسنده:جلال آل‌احمد - سیمین - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 8 -29-6779-964 انتخاب
2- خسی در میقات: سفرنامه
نويسنده:جلال آل‌احمد - مجید - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 4000 نسخه - 10000 ریال - 964-453-008-X انتخاب
3- یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ زيرنظر:مصطفی زمانی‌نیا - فردوس - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2400 ریال - 9 -45-5509-964 انتخاب
4- نفرین زمین
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - فردوس - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 5 -64-5509-964 انتخاب
5- چهل طوطی
مترجم:سیمین دانشور ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - مجید - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 3500 ریال - 7 -2-90498-964 انتخاب
6- تات نشین‌های بلوک زهرا (سزجوه - برموه) زندگی روزمره‌در دو ده از بلوک زهرای قزوین
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 9 -59-5509-964 انتخاب
7- مایده‌های زمینی
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:پرویز داریوش ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - اساطیر - 216 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 4000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- هفت مقاله
نويسنده:جلال آل‌احمد - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 145 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 5500 نسخه - 650 ریال - انتخاب
9- اورازن
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:سیمین دانشور - فردوس - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
10- مایده‌های زمینی
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:پرویز داریوش - اساطیر - 213 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1371 - 1250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 129