لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(675)
چاپ مجدد (723)
تالیف (1108)
ترجمه (290)
تهران (1022)
شهرستان (376)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1398) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از رنجی که می‌بریم
نويسنده:جلال آل‌احمد - آدینه سبز - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -38-2937-964-978 انتخاب
2- نون و القلم
نويسنده:جلال آل‌احمد - ژکان - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 3 -0-91504-600-978 انتخاب
3- غرب‌زدگی
نويسنده:جلال آل‌احمد - خرم - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 4 -02-8524-964-978 انتخاب
4- سی‌تار
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:مهران احمدی - ریباز - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 8 -35-7838-600-978 انتخاب
5- سفر به ولایت عزرائیل
نويسنده:جلال آل‌احمد - کلک زرین،فرهنگ عامه - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 65000 ریال - 1 -83-5388-600-978 انتخاب
6- بازگشت از شوروی (به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی)
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مصحح:مجتبی رضوانی - ژکان - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 9 -53-5833-600-978 انتخاب
7- در خدمت و خیانت روشنفکران
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - 539 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5500 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
8- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - عطار - 242 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
9- سفر به ولایت عزرائیل
نويسنده:جلال آل‌احمد - مجید - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 4000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- خسی در میقات: سفرنامه
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - مجید - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 4000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 140