لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(657)
چاپ مجدد (684)
تالیف (1080)
ترجمه (261)
تهران (988)
شهرستان (353)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1341) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -45-5858-964 انتخاب
2- دید و بازدید
نويسنده:جلال آل‌احمد - هنر پارینه - 186 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -52-8541-964 انتخاب
3- ارزیابی شتابزده
نويسنده:جلال آل‌احمد - فردوس - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -181-320-964 انتخاب
4- دست‌های آلوده (مجموعه نمایش‌نامه در هفت مجلس)
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:حسین خرمی - خرم - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -08-8524-964 انتخاب
5- مدیر مدرسه
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 1 -46-5858-964 انتخاب
6- زن زیادی
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:منوچهر علی‌پور - فردوس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 6 -204-320-964 انتخاب
7- خسی در میقات: سفرنامه
نويسنده:جلال آل‌احمد - مجید - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3500 نسخه - 20000 ریال - 964-453-008-X انتخاب
8- مدیر مدرسه
نويسنده:جلال آل‌احمد - سیمین - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 11000 ریال - 964-6779-14-X انتخاب
9- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد - معیار علم - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 964-6651-64-X انتخاب
10- زن زیادی
نويسنده:جلال آل‌احمد - آدینه سبز - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -36-2937-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 135