لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ...
تدوين:مریم عامری ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ تدوين:سعید محمدی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -55-8804-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری - قانون پیشگیری از وقوع جرم - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی - ...
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:افشین عبداللهی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 866 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 490000 ریال - 1 -018-480-600-978 انتخاب
3- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی: مشتمل بر: قانون هوای پاک - قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، ...
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:افشین عبداللهی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 290000 ریال - 6 -039-480-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست به انضمام: آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ...
گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:حسین رازانی - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه - دیویی: 344.55026 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 280000 ریال - 9 -096-480-600-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی مشتمل بر: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - قانون صدور چک - قانون مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:افشین عبداللهی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 728 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 490000 ریال - 7 -029-480-600-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی - قانون جرم سیاسی - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ...
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:افشین عبداللهی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 288 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 290000 ریال - 2 -024-480-600-978 انتخاب
7- مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه‌های آن
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم: دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ؛ تدوين:لیلا لولاچی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55025 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -40-6747-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قوانین و مقررات مربوط به دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5505 - 1128 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 550000 ریال - 0 -91-6747-600-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی مشتمل بر: قانون جرم سیاسی - قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن - ...
گردآورنده: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ گردآورنده:لیلا لولاچی ؛ گردآورنده:افشین عبداللهی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 345.55 - 628 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 390000 ریال - 4 -046-480-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1