لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(206)
چاپ مجدد (511)
تالیف (463)
ترجمه (254)
تهران (706)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (593)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (717) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفبای قصه‌نویسی
نويسنده:رضا رهگذر - پیام آزادی - دیویی: 808.3 - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
2- تنبیه‌کاری: داستانی از زندگانی امام موسی کاظم (ع)
نويسنده:رضا رهگذر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1700 ریال - انتخاب
3- به شتر نگاه کن
نويسنده:رضا رهگذر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.68 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2700 ریال - 1 -035-430-964 انتخاب
4- ماجرای سپاه پیل (در حمله ابرهه و پیلان او به مکه) برای گروههای سنی "د" و "ه‌"
نويسنده:رضا رهگذر ؛ نقاش:هاشم تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.66 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - انتخاب
5- شب رویش غنچه نور (داستان برانگیختگی حضرت محمد (ص) به پیمبری)
نويسنده:رضا رهگذر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.931 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - انتخاب
6- منظری از ادبیات داستانی پس از انقلاب
نويسنده:رضا رهگذر - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6500 ریال - 7 -230-302-964 انتخاب
7- مورچه و حضرت سلیمان: قصه‌های حیوانات در قرآن
نويسنده:عبدالودود امین ؛ مترجم:رضا رهگذر ؛ نقاش:علی شمس‌الدین - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1980 ریال - 7 -323-430-964 انتخاب
8- کلاغ و هابیل: قصه‌های حیوانات در قرآن
نويسنده:عبدالودود امین ؛ مترجم:رضا رهگذر ؛ نقاش:علی شمس‌الدین - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1950 ریال - 9 -322-430-964 انتخاب
9- قوچ آسمانی
نويسنده:عبدالودود امین ؛ مترجم:رضا رهگذر ؛ تصويرگر:علی شمس‌الدین - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - جلد 6 - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1980 ریال - 3 -325-430-964 انتخاب
10- سگ یاران غار: قصه‌های حیوانات در قرآن
نويسنده:عبدالودود امین ؛ مترجم:رضا رهگذر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1980 ریال - 964-430-230-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72