لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به درون بدن
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -001-414-600-978 انتخاب
2- باغ اسرارآمیز
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:آیدین عمیق ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -347-222-964-978 انتخاب
3- لویی، برای من یک حلزون نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -019-414-600-978 انتخاب
4- لویی، برای من یک دایناسور نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -018-414-600-978 انتخاب
5- آن‌شرلی در خانه‌ی سبز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:آیدین عمیق ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 9 -345-222-964-978 انتخاب
6- لویی، برای من یک خانه نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -020-414-600-978 انتخاب
7- لویی، برای من یک مترسک نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -021-414-600-978 انتخاب
8- لویی، برای من یک طوطی نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -024-414-600-978 انتخاب
9- ماموریت فضایی
نويسنده:کرستین ارهارت ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -003-414-600-978 انتخاب
10- لویی، برای من یک وال نقاشی کن
نويسنده:ایو گو ؛ مترجم:آیدین عمیق - پیام آزادی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -023-414-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2