لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (23)
تالیف (44)
ترجمه (10)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر، رهائی است: نمونه‌هائی از شعر امروز ایران
گردآورنده:تورج رهنما - ققنوس - دیویی: 8fa1.6208 - 592 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 880000 ریال - 3 -593-311-964 انتخاب
2- داستان‌های طنزآمیز امروز (1300 - 1357)
گردآورنده:تورج رهنما - سخن - دیویی: 8fa7 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 9000 ریال - 0 -01-5983-964 انتخاب
3- دستور زبان آلمانی
نويسنده:رناته لوشر ؛ نويسنده:رولاند شیرز ؛ نويسنده:تورج رهنما - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 430 - 227 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 1300 ریال - انتخاب
4- چهره غمگین من: نمونه‌هائی از داستان‌های کوتاه آلمانی(1945 - 1985)
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:تورج رهنما - نشر چشمه - دیویی: 833.912 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 9000 ریال - 964-6194-29-X انتخاب
5- در سکوت گل سرخ
نويسنده:تورج رهنما - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 8fa1.62 - 94 صفحه - 800 ریال - انتخاب
6- برگ سبز: بزرگداشت نامه دکتر آنه لیزه قهرمان
به‌اهتمام:تورج رهنما - آتنا - دیویی: 838.914 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 45000 ریال - 8 -03-5586-964 انتخاب
7- جایگاه داستان کوتاه در ادبیات امروز ایران: پیش‌زمینه، پیشگامان، نمونه‌ها (18 داستان از 18 نویسنده)
نويسنده:تورج رهنما - اختران - دیویی: 8fa3.62 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 4 -011-207-964-978 انتخاب
8- ادبیات امروز آلمان
نويسنده:تورج رهنما ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - دیویی: 830.09 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 ریال - 9 -10-6194-964 انتخاب
9- خان هشتم: گزیده اشعار (1364 - 1356)
شاعر:تورج رهنما - جمال الحق - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - 1 -36-5671-964 انتخاب
10- خاطرات بندباز پیر
نويسنده:تورج رهنما - نشر مرکز - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 39000 ریال - 2 -111-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6