لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (22)
تالیف (18)
ترجمه (22)
تهران (39)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تخت جمشید پایتخت اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ خطاط:اسرافیل شیرچی - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.955637 - 146 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 4 -4-90207-600-978 انتخاب
2- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) سفالگری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 396 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 4 -822-445-964-978 انتخاب
3- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.4 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 ریال - 1 -258-459-964 انتخاب
4- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 542 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1 -823-445-964-978 انتخاب
5- فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران
به‌اهتمام:محمدرضا ریاضی - سازمان میراث فرهنگی کشور - دیویی: 011.31 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 9500 ریال - انتخاب
6- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی: آرایه‌ها و موسیقی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 690 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 8 -824-445-964-978 انتخاب
7- آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ ويراستار:سایه وزیرنیا - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 622.3382 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 9 -86-6379-964 انتخاب
8- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.440917671 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 140000 ریال - 1 -0645-02-600-978 انتخاب
9- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 594 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 6 -815-445-964-978 انتخاب
10- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.440917671 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 9500 ریال - 1 -258-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4