لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (21)
تالیف (18)
ترجمه (21)
تهران (38)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 542 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 1 -823-445-964-978 انتخاب
2- ایران سرزمین اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 2500 نسخه - 0 -2-91976-600-978 انتخاب
3- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 594 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 6 -815-445-964-978 انتخاب
4- ایران سرزمین اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 2200 نسخه - 0 -2-91976-600-978 انتخاب
5- آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ ويراستار:سایه وزیرنیا - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 622.3382 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 8300 ریال - 9 -86-6379-964 انتخاب
6- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.440917671 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 500 نسخه - 35000 ریال - 4 -258-459-964-978 انتخاب
7- اصفهان میراث اهورایی
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ نويسنده:اسماعیل سلامی - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.95599 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 5 -7-90207-600-978 انتخاب
8- آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ ويراستار:سایه وزیرنیا - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 553.28 - 222 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1374 - 1500 نسخه - 5700 ریال - انتخاب
9- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.440917671 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 16500 ریال - 1 -258-459-964 انتخاب
10- طرحهای اسلامی
نويسنده:اوا ویلسون ؛ مترجم:محمدرضا ریاضی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 745.440917671 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 1 -258-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4