لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(183)
چاپ مجدد (416)
تالیف (541)
ترجمه (58)
تهران (43)
شهرستان (556)
كودك و نوجوان (594)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (599) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نی‌نی کوچولو تمیز شده پیش مامان عزیز شده!
نويسنده:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:زهره ثقفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 8 -81-7444-964 انتخاب
2- بازرس کوچولو
شاعر:زهرا آتشگران ؛ تصويرگر:هدی زینالی ؛ ويراستار:مهدی مردانی - حدیث امروز - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 14000 ریال - انتخاب
3- حشرات
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 90000 ریال - 8 -57-5951-600-978 انتخاب
4- بگو که اسم من چیه؟ (آشنایی با میوه‌ها)
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:نسترن طارمی ؛ گرافيست:بنفشه بهرامی - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 20000 ریال - 4 -185-502-964-978 انتخاب
5- موش کوچولوی باهوش
شاعر:مهدی مردانی ؛ مترجم:بیتا صادقیان ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 8 -921-502-964-978 انتخاب
6- پروانه‌های رنگارنگ
شاعر:مهدی مردانی ؛ مترجم:حسین مافی ؛ گرافيست:الهام عرفانی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 3 -238-374-600-978 انتخاب
7- وسایل نقلیه
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 90000 ریال - 8 -60-5951-600-978 انتخاب
8- لی‌‌لی لی‌لی حوضک
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 75000 ریال - 1 -98-5951-600-978 انتخاب
9- میوه‌ها
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -55-5951-600-978 انتخاب
10- اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 75000 ریال - 7 -83-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60