لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 480000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
2- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 480000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
3- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 480000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
4- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 330.0903 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 275000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
5- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 580000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
6- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 330.0903 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 580000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
7- سواد روایت
نويسنده:اچ. پورتر ابوت ؛ مترجم:رویا پورآذر ؛ مترجم:نیما مهدی‌زاده‌اشرفی - اطراف - دیویی: 808.3 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -0-98019-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1