لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (13)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
2- بذار یه قصه برات بگم: مجموعه‌ای از نقاشی - شعر و داستان کودکان و بزرگسالان جهان
به‌اهتمام:پوران زرگر ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ مترجم:یوسف بایبوردی - کارگاه آموزشی و سرگرمی فردا - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 2 -1-95758-964 انتخاب
3- بازگشت مومیایی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -40-2912-964-978 انتخاب
4- بذار یه قصه برات بگم: مجموعه‌ای از نقاشی، شعر و داستان کودکان و بزرگسالان جهان
مترجم:زهره حق‌بین ؛ مترجم:یوسف بایبوردی ؛ به‌اهتمام:پوران زرگر - کتاب یک - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -17-6234-600-978 انتخاب
5- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
6- مواظب غول برفی باش
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -65-2912-964-978 انتخاب
7- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
8- مواظب غول برفی باش
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -65-2912-964-978 انتخاب
9- بازگشت مومیایی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -40-2912-964-978 انتخاب
10- بازگشت مومیایی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -40-2912-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2