لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (13)
تالیف (1)
ترجمه (18)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بذار یه قصه برات بگم: مجموعه‌ای از نقاشی - شعر و داستان کودکان و بزرگسالان جهان
به‌اهتمام:پوران زرگر ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ مترجم:یوسف بایبوردی - کارگاه آموزشی و سرگرمی فردا - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 2 -1-95758-964 انتخاب
2- بازگشت مومیایی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -40-2912-964-978 انتخاب
3- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
4- بازگشت مومیایی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -40-2912-964-978 انتخاب
5- مواظب غول برفی باش
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -65-2912-964-978 انتخاب
6- مواظب غول برفی باش
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 0 -65-2912-964-978 انتخاب
7- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
8- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
9- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
10- شبحی که سر نداشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:علی هداوند ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 0 -52-2912-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2