لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (87)
تالیف (130)
ترجمه (3)
تهران (132)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوش هوندی لیلی
نويسنده:سیمین شیردل ؛ ويراستار:افسانه نظری - برکه خورشید - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -39-7507-600-978 انتخاب
2- فرستاده
نويسنده:مهسا حسینی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 628 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 5 -891-372-964-978 انتخاب
3- شکلات تلخ
نويسنده:هما پوراصفهانی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 5 -903-372-964-978 انتخاب
4- شکلات تلخ
نويسنده:هما پوراصفهانی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 5 -903-372-964-978 انتخاب
5- سیم آخر
نويسنده:معصومه بهارلویی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 720 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 950000 ریال - 6 -977-372-964-978 انتخاب
6- بندهای رنگی
نويسنده:بیتا فرخی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 546 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 850000 ریال - 3 -978-372-964-978 انتخاب
7- سیم آخر
نويسنده:معصومه بهارلویی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 720 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 950000 ریال - 6 -977-372-964-978 انتخاب
8- نمک گیر
نويسنده:معصومه بهارلویی ؛ ويراستار:افسانه نظری ؛ عكاس:نگار کرمی - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 824 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1100000 ریال - 0 -002-260-622-978 انتخاب
9- پروانه‌ی من
نويسنده:مهشید دهقان ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 9 -880-372-964-978 انتخاب
10- شکلات تلخ
نويسنده:هما پوراصفهانی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - دیویی: 8fa3.62 - 858 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 7 -938-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14